Privacyverklaring

Tijs & Cyril Makelaardij kan gegevens over u en/of uw woning verwerken, enerzijds doordat u gebruik maakt van de diensten van Tijs & Cyril Makelaardij, anderzijds omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Tijs & Cyril Makelaardij verstrekt.

Tijs & Cyril Makelaardij kan de volgende gegevens verwerken:
• Uw naam, adresgegevens en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
• Geboortedatum- en plaats;
• Paspoort- of identiteitskaartnummer;
• Foto’s, video’s en plattegronden van de woning;
• Omschrijving en kenmerken van de woning zoals vraagprijs, kadastrale gegevens, WOZ-waarde, indeling en oppervlakte, voorzieningen en bouwjaar;
• De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan;
• De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
• Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals verkoopprijs en transactiedatum;
• Overige informatie die u aan Tijs & Cyril Makelaardij verstrekt.

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?
Tijs & Cyril Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Tijs & Cyril Makelaardij uw gegevens gebruiken om de bemiddelingsopdracht die u heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor:
• Uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, Facebook, www.tijsencyril.nl en in verkoopbrochures;
• Om taxaties en waardebepalingen uit te voeren (uw woning wordt alleen als referentieobject gebruikt);
• Voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
• Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat Tijs & Cyril Makelaardij zijn dienstverlening kan verbeteren;
• Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van Tijs & Cyril Makelaardij.

Beveiliging en bewaartermijn
Tijs & Cyril Makelaardij zal er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

NVM-uitwisselingssysteem
De systemen van Tijs & Cyril Makelaardij zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van de NVM. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij NVM-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het NVM-uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.

Over de NVM
De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein.

Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd?
Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in het systeem van Tijs & Cyril makelaardij.

Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?
De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.

Toegang tot gegevens
Tijs & Cyril Makelaardij heeft toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de verkoop van woningen en het verrichten van waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. Tijs & Cyril Makelaardij en de NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:
• taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen
• validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten
• gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes
• het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt
• universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden
• niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio)

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden.

Inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering sturen naar info@tijsencyril.nl. Tijs & Cyril Makelaardij zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Tijs & Cyril Makelaardij de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
Tijs & Cyril Makelaardij en de NVM nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons hoofdkantoor.
Tijs & Cyril Makelaardij, Bunderstraat 113, 6213 EJ Meerssen
T: 043-3 655 655, E: info@tijsencyril.nl
KVK: 14073541